สายมู ภาคเหนือ สถานที่ยอดฮิตของเหล่านักมูเตลู

ปีใหม่นี้ เริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยการกราบไหว้ บูชา สิงศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด วัตถุมงคลแบบไหน สายมู ภาคเหนือ ต้องไม่ควรพลาด

“เชียงใหม่” สายมู ภาคเหนือ ชวนขอพร สถานที่สุดฮิต

ในช่วงนี้เทรนด์ของการท่องเที่ยว “สายมู” ยังคงมาแรงไม่มีตกกระแสเลย หลายคนเสาะหา เส้นทางไหว้พระ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรในเรื่องต่างๆ และที่ “เชียงใหม่” ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่สายมูได้มุ่งหน้ามา สายมู ภาคเหนือ เพราะที่นี่มีวัดดัง แหล่งขอพรยอดฮิต หลายๆจุด ชวนมาขอพรกับสถานที่สุดฮิต ที่ “เชียงใหม่” เสริมมงคลให้สายมู ได้เข้าไปสักการะเพื่อขอพร

สายมู ภาคเหนือ
สายมู ภาคเหนือ

ขอพรองค์พระพิฆเนศ วัดป่าแดด

“วัดป่าแดด” เป็นจุดที่หลายๆ คนนิยมมาทำพิธีขอพร จากองค์พระพิฆเนศ ที่วัดป่าแดด และต่างก็สมหวังกันไป หลายรายกันเลยทีเดียว ปัจจุบัน ท่านพระครูปลัดนันทวัฒน์ (พระอาจารย์พยุงศักดิ์ ธีรธมฺโม) หรือครูบาคัมภีรธรรม ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแดด ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ พระวิปัสสนาจารย์ของเมืองเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่ง นอกจากท่านจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนมีสานุศิษย์มากมายแล้ว ท่านยังเป็นที่เจริญศรัทธา เลื่องลือในเลขยันต์วัตถุมงคลสายล้านนา เทียน ตะกรุด ที่ได้สืบมาจากครูบาอาจารย์ แผ่นยันต์ล้านนา ที่ท่านจารด้วยมือทุกแผ่น ตะกรุดมหาหวาน ที่เหล่าศิลปินดารา คนในวงการบันเทิง ต่างเสาะแสวงหาไว้ครอบครอง นอกจากนี้ องค์เหรียญพระพิคเณศวร์ เหรียญครูบาศรีวิชัย พระพุทธสิหิงค์ลอยองค์ องค์ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น 1 รุ่น 1 ตะกรุดสาริกาคู่ และเเมลงภู่คำ ต่อเงิน ต่อทอง ก็เป็นเครื่องรางของมงคล เป็นที่ต้องการบูชา ของลูกศิษย์ลูกหา ที่นิยมชมชอบในสายมูเตลู

ที่นอกจากเครื่องรางของขลังต่างๆ แล้ว คนที่มาเยือนวัดป่าแดด ต่างก็ต้องการที่จะมาขอพรกับ “องค์พระพิฆเนศ” เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ผู้ขจัดอุปสรรคปัญหาทั้งหลาย โดยพระพิฆเนศของวัดป่าแดดแห่งนี้ ก็เป็นที่เลื่องลือว่า มีพลังศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งนัก

ขอพรองค์พระพิฆเนศ วัดป่าแดด

พระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง

กราบขอพรท้าวเวสสุวรรณ วัดเจดีย์หลวง “วัดเจดีย์หลวง” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ได้ถูกสร้างขึ้นใน รัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์ ในรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ยังไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้ น่าจะสร้างในปี พ.ศ.1928-1945 และมีการบูรณะมาแล้วหลายสมัย

ภายในวัดมี “พระธาตุเจดีย์หลวง” ที่ว่าเป็นพระธาตุ ที่มีความสูงมากที่สุดในภาคเหนือ หรือล้านนา คือ สูงประมาณ 80 เมตร เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร ได้ถูกสร้างขึ้นมา ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ถือว่าเป็นเจดีย์ ที่มีความสำคัญมากที่สุด ของเมืองเชียงใหม่

ส่วนในวิหารหลวงประดิษฐาน “พระอัฎฐารส” เป็นพระประธาน ล่อด้วยทองสำริด ปางห้ามญาติสูง 18 ศอก พระนางติโลกะจุดา พระราชมารดาของพญาติโลกราช โปรดฯทรงให้หล่อขึ้น โดยนับว่าเป็นพระพุทธรูป ที่มีพุทธลักษณะสง่างามมากที่สุดในล้านนา โดยเฉพาะส่วนพระพักตร์ มีลักษณะอ่อนโยน พระพุทธรูปยืนมีขนาดใหญ่ได้สัดส่วน เป็นศิลปกรรมร่วมสมัย กับพระพุทธรูปแบบล้านนา หรือพระสิงห์ ซึ่งได้รับอิทธิพลต้นแบบจาก ศิลปะปาละ (อินเดีย) (ในปัจจุบันกำลังมีการบูรณะวิหารหลวง)

วัดโลกโมฬี พระวิหารหลวง 

หลายต่อหลายคน ได้มาขอพรความรัก จากพระนางจิรประภามหาเทวี วัดโลกโมฬี “วัดโลกโมฬี” ไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัดว่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใด แต่ได้ปรากฏชื่อวัดโลกโมฬี อยู่ในตำนานของวัด พระธาตุดอยสุเทพ ในยุคล้านนา สมัยพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช ทรงโปรดอาราธนา ให้คณะของพระอุทุมพร บุปผมหาสวามีเจ้า เมืองเมาะตะมะ จำนวน 10 รูป มาสืบทอดพระพุทธศาสนา ในดินแดนล้านนา ซึ่งคณะสงฆ์เหล่านั้นได้จำพรรษา ที่วัดโลกโมฬี อันเป็นสถานที่ใช้ในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะ จากต่างเมือง

จนกระทั่งต่อมาในปีพ.ศ. 2070 พญาแก้ว ได้โปรดให้สร้างพระมหาเจดีย์ และพระวิหารหลวง ในปีพ.ศ. 2088 ได้มีการบรรจุพระอัฐิ ของพระเมืองเกษเกล้า ทางด้านกำแพงทิศเหนือ ของพระอาราม ซึ่งจะเป็นพระอารามหลวงประจำพระองค์ จากนั้นเสนาอำมาตย์ จึงได้ทูลเชิญพระนางจิรประภามหาเทวี ขึ้นครองราชในปี พ.ศ. 2088 – 2089 อันเป็นช่วงเวลาที่ เหล่าขุนนางเรืองอำนาจ จึงทำให้เมืองเชียงใหม่อ่อนแอ เป็นเหตุให้สมเด็จพระไชยราชาธิราช กษัตรย์อยุธยายกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ 

วัดพระธาตุดอยคำ

แน่นอนว่าหลายคนถ้าได้มาเชียงใหม่จะต้อไป กราบหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ “วัดพระธาตุดอยคำ” สร้างในปี พ.ศ.1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมใช้ชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ว่าชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”

จะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่กลางแจ้ง ชื่อว่า “หลวงพ่อพูดได้” จากนั้นเดินเข้าไปด้านในวัด ไปสักการะพระธาตุดอยคำ และพระพุทธรูปสำคัญ องค์ต่างๆ โดยเฉพาะ “หลวงพ่อทันใจ” ซึ่งสร้างขึ้นมาในรัชสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ที่ในปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมาก ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มีผู้นิยมเดินทางมาขอพร และบนบานสานกล่าว ต่างประสบผลโชคดีกันถวนหน้า เมื่อได้ผลสำเร็จสมดังที่ตั้งใจไว้ ก็มักจะถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน ซึ่งหากใครต้องการซื้อพวงมาลัยดอกมะลิ เพื่อแก้บน จะมีขายอยู่มากมายหลายร้าน บริเวณริมถนนปากทางเข้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มากมาย

พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ

ปีใหม่นี้ต้องไป สักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำเมืองเชียงใหม่ “พระธาตุดอยสุเทพ” ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 โดยพระเจ้ากือนาทรงรับสั่งให้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระ ได้นำมาจากเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งได้ขุดพบ จากนิมิตฝันของพระมหาสุมนเอง เมื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมา สู่เชียงใหม่แล้ว พระธาตุได้แยกเป็นสองส่วน พระเจ้ากือนาทรงเลื่อมใส และได้อัญเชิญบรรจุเอาไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก

ส่วนองค์ที่สอง ได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้าง เพื่อเสี่ยงทายว่า ช้างหยุดที่ใด ก็จะสร้างเจดีย์บรรจุ พระบรมธาตุที่นั่น แล้วปล่อยช้างไป ช้างได้มุ่งหน้าไป สู่ทิศตะวันตก ขึ้นไปยังดอยสุเทวะฤาษี แล้วมาหยุดอยู่ที่ยอดดอย พระเจ้ากือนาทรงรับสั่ง ให้สร้างพระเจดีย์ ณ ที่นั้น มีขนาดสูง 5 วา

เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะแม บรรดาสาธุชน ได้ต่างมากราบไหว้ขอพร ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความมั่งคั่งร่ำรวย บรรยากาศของวัดสวยสดงดงาม อากาศดีมากๆ ระหว่างทางก็มีจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ สวยงามไม่แพ้ที่ใดเลย

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก