สีผึ้ง เรียกทรัพย์ กิจการเจริญรุ่งเรือง เมตตาโชคลาภ

บังเกิดความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ การเงิน กิจการ หนุนดวง สีผึ้ง เรียกทรัพย์ เป็นมหาสิทธิ์ ทางเมตตา มหานิยม เด่นทางโชคลาภ เรียกเงิน เรียกลาภ

สีผึ้งจินดามณี มหาเศรษฐีราชาโชค หรือ สีผึ้งเศรษฐี ๗ ชั่วโครต

ในยุคนี้ไม่ว่าจะทำอะไร ค้าขาย เจรจา ยังต้องมีของดีติดตัว แน่นอนว่าในวันนี้เราจะมานำเสนอสีผึงที่มีพุทธคุณเด่นด้านเจรจา โชคลาภ ค้าขาย และในการประกอบหุงทุกๆ ขั้นตอน จะใช้ฤกษ์ยามอันเป็นมงคล และไม่มีผงผีมวลสารพราย อัปมงคลใดๆ ทั้งสิ้น จะสำเร็จด้วยคุณวิชา ที่สืบตามคติจารีตโบราณมาทั้งนั้น มีแต่มนต์ และวิชาทางเมตตา มหาเมตตา โชคลาภ แก้กลับดวง หนุนดวงชะตา โดยจะกำหนดพิธี ที่ผ่านมาดังนี้

  • พิธี ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถือฤกษ์มหาสิทธิ์โชค

เป็นฤกษ์ทาง กำเนิดอำนาจสิทธิ์ ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จในกิจการงาน โดยทั้งหลาย ให้มีสิทธิ์แห่งโชคลาภทั้งปวงเ ป็นปฐมกวนผสมสีผึ้ง วาระแรก โดยท่านพระครูปืน วัดลาดชะโด จ.อยุทธยา เป็นประธาน ซึ่งในการผสมมวลสารกวนสีผึ้ง และท่านยังลบผง วิชาทางแก้กลับดวง เมตตาโชคลาภลงให้อีก ในพิธี พร้อมทั้งท่านพระครูปืน ยังเสกเดินมนต์จินดามณี ในสายวัดพญาติ ลงไปอีกจนจบพิธี และในพิธีบวงสรวงตั้งคายครู วิชามนต์มหาจินดามณี เศรษฐี ๗ ชั่วโครต ครบสมบูรณ์ อีกทั้งเดินมนต์ ประจุวิชาตามสายกันเลย

  • ในวาระที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ก.ค ๖๕

ถือเอาฤกษ์มหาสิทธิ์โชค เข้ามหัณธโนฤกษ์ทางสิทธิ์ ความสำเร็จทางโชคลาภ กิจการความเจริญรุ่งเรือง ทางทรัพย์สินเงินทอง เมตตาโชคลาภ ประกอบพิธีเสก วาระที่ ๒ ที่บ้านพรหมเมฆ โดยท่านอาจารย์พรหมเมฆ เมฆฉาย โดยตั้งเครื่องครู ของหวาน ของมงคล พลีไหว้ครู โดยจุดเทียนบังคับวิชา เช่น เทียนเศรษฐี เทียนมหาชัยมงคล เทียนปฐมกัปล์ และเดินมนต์วิชาดังนี้ คือ

– มนต์จิตดามณี หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม

– มนต์จินดามณี หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

– มนต์จินดามณี ตัวผู้ตัวเมีย

– มนต์ยันทุน 9 ชั้นแก้วนพเคราะห์ร้าย

– มนต์มหาละรวย

  • วาระที่ ๓ ในวันอังคาร ที่ ๒๖ ก.ด.๖๕

จะถือเอากำหนดฤกษ์ มหาสิทธิ์โชค ถือเป็นมหาสิทธิ์ ทางเมตตา มหานิยม สิทธิ์ให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ การเงิน กิจการ หนุนดวง ทำพิธีโดยท่าน อาจารย์คมเดช โพนเงิน ท่านเมตตาตั้งคายครู ในโบสถ์วัด วัดโพธิ์ชัยนิมิตร ต่อหน้าหลวงปู่ ทองสุข สัมปันโน และตั้งคายครูเครื่องพลี เสกวิชาเฉพาะ คือ วิชาเจ้าเงาะเรียกทรัพย์ ในวิชาพระสังข์ ที่ทั้ง ๒ วิชาเด่นทางโชคลาภ เรียกเงิน เรียกลาภ เรียกคนให้มาเอ็นดูเมตตา เกื้อกูล พูลผลกับเรา และยังแก้กลับดวงร้ายๆ ให้เป็นดี และท่านอาจารย์คมเดช ยังดับพิษมนต์ วิชาตามคติจารีตโบราณ ลงไปอีกเพื่อให้เกิดคุณ ในทางเจริญรุ่งเรือง เป็นเมตตา มหาโชคลาภ 

สีผึ้ง เรียกทรัพย์
สีผึ้ง เรียกทรัพย์

จะสำเร็จด้วยคุณ ด้วยว่านยามวลสารมงคล และมนต์คุณวิชาทั้งสิ้นครับ มวลสาร เบื้องต้นมีดังนี้

1. ผงยาวรสนาจินดามณี ๙ สถานที่ / ผงกาฝาก ๑๐๘ ผงว่านยาทางเมตตาโชคลาภ ผงว่านไก่แดง / ผงยาเมตตา(หอพระ)ยาแฝด / ผงทางเมตตา สายพม่า ผงเกษรดอกว่าน (จินดามณีว่าน) / ผงเกษรดอกบัวแฝด ๑๐๘ คู่ ผงว่านสาวหลง / ผงยอดดอกสวาท / ผงว่านดอกทองตัวผู้ ตัว เมีย ๑๐๐ คู่

2. สีผึ้งจักรพรรดิของท่านพระครูปืน ปี ๕๔ สีผึ้งพญาไก่แก้ว ที่ท่านอาจารย์คมเดช สีผึ้งหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง สีผึ้งหลวงปู่สรวง สีผึ้งจินดามณี สายเขาอ้อ สีผึ้งพระคาถา ๑๐๐๐ สีผึ้ง ขึ้ผึ้งล้างรังหน้าโบสถ์ ขึ้ผึ้งปิดหน้าพระเจ้า ขี้ผึ้งเทียนขัย ๑๐๘ พิธี สีผึ้งผสมดินต้นกัปล์ และสีผึ้งสาริกาหลวงปู่หงษ์

3. ผงอิธิเจกรุวัดสัมฤทธิ์ท่มีอายุ ๔๐๐ ปี ผงนะสาริกาลิ้นทอง ผงอิธิเจ อาจารย์ชุมไชคีรี ผงอิธิเจอาจารย์เทพ สาริกาบุตร ผงนะ เข้าหา ผงนะรัตนบัลลังก์ ผงนะลือชา ผง ๑๒ ราศีนักษัตร ของหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ ผงอิธิเจหลวงปู่แตงอ่อน ผงมโนราห์ ผงนะตลก และผงราชามงคล

4. น้ำมันว่านโสรฬ อาจารย์ขุมไชคีรี น้ำมันว่านไก่แดง พร้อมน้ำมันจินดามณีมนต์ น้ำเมตตาเกล้ารุ้ง น้ำมันเกล้านางณี และน้ำมันเกล้ากลิ่นอินเดีย น้ำมันโสรฬมหาพรหม และน้ำมันว่านดอกทอง

คาถาเสกสีผึ้ง เอาไว้ทาปาก

คาถาเสกสีผึ้ง เอาไว้ทาปาก

สีผึ้งที่เอาไว้ทาริมฝีปาก ใครพบและใครเห็น เธอหรือเขาจักเอ็นดู แลรักเราแล พุทธคุณท่านว่า เป็นเลิศมหาเสน่ห์ดีนักแล สีผึ้งปลุกเสกอาคม บทเมตตามหาเสน่ห์ ที่ทำถูกต้อง ตามพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ท่านว่า จักขลังและเปี่ยมด้วยพลังอิทธิฤทธิ์ ถ้าจะให้สีผึ้งนั้นมีมนตร์เสน่ห์ แก่เพศตรงข้าม ต้องใช้รังผึ้งป่าแท้เท่านั้น มาหุงเป็นสีผึ้ง แล้วนำไปประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ในพระอุโบสถหรือในป่าช้า 9 วัน 9 คืน ในคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง คืนเดือนมืดข้างแรม ถึงจะได้สีผึ้งแท้ที่เปี่ยมไปด้วย พลังเมตตามหาเสน่ห์ยิ่ง ปลุกเสกด้วยพระคาถาบทนี้

‘รานะปิยังมะมะ ปุริสานัง ปิยังมะมะ อิตถีนัง ปิยังมะมะ ปัณทิตานัง ปิยังมะมะ’

หากเป็นขุนนางใช้นิ้วกลางทา / หากสตรีให้ใช้นิ้วนางทา / หากเป็นท้าวพระยาให้ใช้นิ้วชี้ทา มีเสน่ห์นักแล พระคาถาสีผึ้งทาปาก หรือปลุกเสกสีผึ้งทาปาก ที่เป็นเสน่ห์ดีนักแล จักเจรจากับผู้ใด จักมีใจเอ็นดู หรือพูดกับสตรีใด จักมีใจรักใคร่ ให้บริกรรมเสกด้วยพระคาถาบทนี้ จักรักกันและอยู่กินกันชั่วนิจนิรันดร

อะเสทาปะราชิตานิ ทะสังปะลายันติ อะเสสะโต

บริกรรมให้ครบ 16 คาบ คนโบราณท่านว่า จักเกิดผลดีเป็นเลิศ ด้านเมตตามหาเสน่ห์ยิ่ง

หากท่านใดที่ต้องการ สามารถนำมาใช้เรียกทรัพย์ เรียกเงินเข้ากระเป๋าได้ ใครที่ต้องการเสี่ยงดวง เล่นพนัน อยากให้เรียกโชคเรียกลาภ แนะนำพกสีผึ้งติดตัวไว้เป็นดี แทงหวยออนไลน์ ก็ถูกได้เงินมากมาย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก